Vereiste documenten

In de vervoersketen van gevaarlijke stoffen door de lucht spelen verschillende partijen een belangrijke rol: afzender, luchtvrachtagent, expediteur,vervoerder, grondafhandelaar en luchtvaartmaatschappij. Al deze partijen hebben een wettelijk omschreven rol in deze vervoersketen en dienen derhalve te beschikken over ondermeer specifiek opgeleid personeel en procedures.

Wanneer een bedrijf een erkenning aanvraagt wordt er, alvorens de Minister deze verleent, eerst door de Inspectie onderzocht of het bedrijf aan alle eisen voldoet. Bedrijven die reeds over een erkenning beschikken krijgen regelmatig bezoek van de Inspectie waarbij alle processen worden gescreend middels een audit. Bij geconstateerde onregelmatigheden zal de Inspectie altijd handelend optreden en kan de verleende erkenning in het uiterste geval zelfs ingetrokken worden.

Erkende organisaties

Bedrijven, organisaties of personen die incidenteel gevaarlijke stoffen door de lucht versturen en zelf niet over een erkenning beschikken, kunnen gebruik maken van één van de gespecialiseerde bedrijven die over een zogenaamde E-erkenning beschikken. Deze specifieke erkenning geeft bedrijven de bevoegdheid om in opdracht van derden gevaarlijke stoffen voor vervoer door de lucht aan te bieden.

Zie ook