Inspecties

De inspectie controleert of vervoerders en luchthavens zich aan de regels houden voor het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor wetgeving op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. De inspectie ziet toe op de naleving van de wet. Op veiligheidsgebied houdt de inspectie, onder meer door risicoanalyses, in de gaten wat de ontwikkelingen zijn.

Op vijf Nederlandse luchthavens worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Dat zijn Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam Airport, Eindhoven Welschap, Groningen Eelde en Maastricht-Aachen Airport. De inspectie heeft een eigen vestiging op Schiphol en werkt daar nauw samen met marechaussee, douane, brandweer, luchtvaartpolitie en milieudiensten.

Controlepunten

 • aanvoer van gevaarlijke stoffen naar het luchthaventerrein
 • kort neerleggen van gevaarlijke stoffen in luchthavenloodsen
 • vervoer van gevaarlijke stoffen op het luchthaventerrein
 • belading van vliegtuigen

Aandachtspunten

 • veiligheidsrisico's
 • verpakking en etikettering
 • segregatie
 • stuwage
 • documenten, waaronder NOTOC (on the ground) en loadsheets
 • erkenningen
 • opleiding van de vliegtuigbemanning

Ook kan de inspectie worden betrokken bij de controle van passagiersbagage.

Veiligheidsrisico's 'van safety naar security'

Voorheen had het veiligheidstoezicht bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, vooral betrekking op de stoffen zelf. Sinds de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 wordt meer op de 'security'-risico's gelet. Veiligheids- en inspectiediensten houden meer rekening met de mogelijkheid dat gevaarlijke stoffen worden gebruikt voor een terroristische aanslag.

Ruimbagage

Sinds 2003 wordt op Schiphol naast alle handbagage ook alle ruimbagage gescreend. In de Verenigde Staten en Zwitserland gebeurde dit al langer. De ervaring daar heeft geleerd dat door volledige controle meer niet-toegestane stoffen worden aangetroffen. Is dat het geval, dan wordt de inspectie ingeschakeld. Als er sprake is van verwijtbaar handelen, wordt tegen de passagier proces-verbaal opgemaakt.

De inspectie heeft een goed beeld van de vervoersstromen van gevaarlijke stoffen. Veiligheidsdiensten kunnen mede op basis hiervan beoordelen of een lading in verband kan worden gebracht met terreur.

Soorten inspecties

Bij het houden van toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen onderscheidt de Inspectie Leefomgeving en Transport verschillende vormen van controle.

De inspectie controleert altijd vooraf in geval van een ontheffing. De bij het vervoer betrokken bedrijven hebben dan verzocht om gevaarlijke stoffen anders dan volgens de geldende regels te vervoeren. Voor dergelijk vervoer gelden aanvullende voorwaarden.

De vormen van controle zijn:

 • a-selectief
 • selectief (na aanwijzingen)
 • selectief (systematisch)
 • audits
 • thema-acties

Zie ook