Vereiste documenten

Ieder transport van gevaarlijke stoffen gaat vergezeld van documenten. Deze geven precies aan wat de samenstelling van de lading is en welke hoeveelheden meegaan. Het ADN geeft aan welke informatie moet worden vermeld.

Het document bevat in ieder geval:

 • De juiste vervoersnaam;
 • Klasse en subklasse (indien toegewezen);
 • UN-nummer, voorafgegaan door de letters UN;
 • Verpakkingsgroep (indien toegewezen);
 • Aantal en soort colli en de totale hoeveelheid gevaarlijke goederen.

Daarnaast geeft hoofdstuk 5.4 van het ADN nog een aantal bijzondere eisen voor de documenten. Te denken valt aan schriftelijke instructie of aanvullende voorwaarden. Bijzondere eisen worden gesteld voor onder andere:

 • Afvalstoffen;
 • Stoffen in verwarmde toestand;
 • Infectueuze stoffen;
 • Radioactieve stoffen;
 • Gelimiteerde hoeveelheden;
 • Bergingsverpakkingen (salvage package);
 • Lege, ongereinigde verpakkingen en tanks.

Meldingsplicht vervoer gevaarlijke stoffen over Nederlandse binnenwateren (IVS90)

U bent wettelijk verplicht u aan te melden bij de eerste IVS-post op uw route als:

A. U vaart op de Nederlandse (hoofd)vaarwegen zoals vermeld in de Regeling Communicatie Binnenwateren en:

 • u gevaarlijke stoffen vervoert, die worden genoemd in de Regeling Vervoer over binnenwateren van gevaarlijke stoffen 1997 VBG en/of
 • uw schip langer is dan 110 m.
 • het een samenstel is langer is dan 140 m. en is breder dan 15 m. en/of
 • uw schip een zeevaartuig of passagiersschip is en/of
 • u een 'bijzonder transport' verricht.

B. U de Nederlandse grens bij Lobith passeert, zowel Nederland in als uit (meldpunt CBS Lobith).
Komt uw lading voor op de ADN 2003-lijst, noteer dan het VN-nummer, en de eventuele klasse, de classificatiecode en de verpakkingsgroep van uw lading (verstrekt door uw verlader).
De schepen die niet wettelijk verplicht zijn zich te melden, worden ook verzocht zich bij de eerste IVS-post op hun route te melden. Zie hiervoor de overzichtskaart.

Container- of voertuigbeladingscertificaat

Gevaarlijke goederen in CTU’s (Cargo Transport Units, verzamelnaam voor onder andere containers, vrachtauto’s, tankcontainers) voorafgaand aan een zeereis (randnummer 5.4.2. ADN) dienen vergezeld te gaan van een container/voertuigbeladingscertificaat. Daarin staat het eenheidsidentificatienummer en wordt officieel verklaard dat is voldaan aan voorwaarden ADN. Het beladingscertificaat moet volledig zijn ingevuld en ondertekend, anders mag de lading niet op zeetransport.