Ontwikkelingen

De ILT staat voor veilig vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren en eerlijke concurrentieverhoudingen voor de scheepvaartsector. Het ziet toe op de regels bij laden, lossen en vervoer. Verder verstrekt de ILT ontheffingen - bijvoorbeeld voor explosieve stoffen - en toestemming voor samenlading of afwijkende verpakkingen.

De bevoegdheid om toezicht te houden op een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen is op grond van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS) toebedeeld aan de ILT.

Wanneer een incident heeft voorgedaan waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken werkt de inspectie nauw samen met collega-inspectiediensten, zoals de Politie en Rijkswaterstaat. Tevens is er een nauwe samenwerking met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). De OVV beslist zelf of zij onderzoek uitvoert. Er is geen onderzoeksplicht voor de OVV.

Melden incidenten en ongevallen

Gebeurtenissen met gevaarlijke stoffen moeten worden gemeld op grond van Randnummer 1.8.5.1 ADN aan de bevoegde autoriteit. Dat kan via het telefoonnummer 088 489 00 00 van de inspectie. Via dit nummer is de inspectie 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar.

Toestemming voor het ontgassen via het schip de Don Quichot

De ILT heeft de onderneming BF Don Quichot B.V. een toestemming verleend om binnenvaarttankschepen te ontgassen via het systeem van het schip de Don Quichot. De huidige regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren, in het specifiek het ADN, staat dit namelijk niet toe. De Don Quichot kan volgens een vastgestelde methode gassen opvangen en verwerken. Deze werkwijze is een alternatief voor het ontgassen van binnenvaarttankschepen in de atmosfeer, wat belastend is voor het milieu.

Een dergelijke toestemming kan enkel van tijdelijke aard zijn. De werkwijze van de Don Quichot is daarom op internationaal niveau ingebracht om te worden geaccepteerd. De toestemming komt dan ook te vervallen indien er internationaal een standpunt is bereikt over de werkwijze van de Don Quichot en wordt niet verlengd indien een standpunt uitblijft.

Onderstaand vindt u de volledige toestemming.