Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren is aan strenge eisen gebonden. Een enkel geval komt in aanmerking voor een ontheffing. Deze kan worden aangevraagd bij de ILT.
Aanvragen voor ontheffingen dienen minimaal 10 dagen voorafgaand aan de gewenste aanvangsdatum van het vervoer ingevuld en voorzien te zijn van de gevraagde bescheiden.
Via onderstaande link komt u bij de aanvraagformulieren.