Internationale overeenkomsten

Multilaterale- / Bilaterale overeenkomsten

Op de website van de UNECE staan alle door Nederland ondertekende geldige multilaterale en bilaterale overeenkomsten, zie onderstaande links.

De Nederlandstalige versies van de multilaterale overeenkomsten staan op de website van de overheid onder officiële bekendmakingen.

Bijzondere machtigingen

Met een bijzondere machtiging kan tijdelijk transport van een bepaalde gevaarlijke stof worden toegelaten. Het administratieve comité van de UNECE beslist hierover.