Melden incident ggo’s introductie in het milieu

Introduceren van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) in het milieu kan soms leiden tot een onverwachte, ongeplande of ongewenste gebeurtenis. Die gebeurtenis kan een verhoogd risico voor mens en milieu geven. U moet de gebeurtenis melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Wanneer melden?

Afwijkingen en onvoorziene omstandigheden tijdens veldproeven, medisch-veterinaire studies en gentherapietoepassingen moet u direct melden aan de ILT.

Hoe melden?

Voor veldproeven en veterinaire studies moet u het Meldformulier ggo’s gebruiken. Deze vindt u op de Meldpagina onder meldrubriek Risicovolle stoffen en meldsoort Incident genetisch gemodificeerde organismen.

Voor medische studies en gentherapietoepassingen gebruikt u het Meldingsformulier onvoorziene omstandigheden van het Loket Gentherapie.

Neem voor een telefonische melding tijdens kantooruren contact op met 088 489 00 00.

Wat gebeurt er na uw melding?

Uw melding van het incident wordt in behandeling genomen door een inspecteur van de ILT. Deze inspecteur onderzoekt na de melding of  vervolgmaatregelen noodzakelijk zijn en neemt altijd contact met u op.