Geluidhinder

U kunt in uw dagelijkse leven last hebben van geluid. Omdat u in de buurt van een spoor of rijksweg woont. Of omdat u last heeft van het geluid van vliegtuigen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of deze geluiden binnen de geluidsnormen blijven die in de wet staan. Worden deze normen overschreden? Dan is er sprake van een overtreding van de wet.

Wilt u een geluidklacht indienen?

Het is belangrijk dat u uw geluidhinderklacht doorgeeft aan de juiste instantie.