Formulier: Aanmelden nieuwbouw of invlaggen koopvaardijschip - ILT.078.11

Met dit formulier meldt u de nieuwbouw of het invlaggen van een koopvaardijschip aan.