Formulier: Aanvraag vergunning op grond van artikel 2bis en/of buitengewone zeebrief - ILT.110.08

Met dit formulier kunt u voor een proefvaart, een uitbrengreis of een éénmalige reis een vergunning op grond van artikel 2bis en/of een buitengewone zeebrief aanvragen.