Uitvoeren examinatorschap

Als examinator kunt u worden benaderd door een kandidaat. Een kandidaat kan zijn examinator kiezen uit een lijst van geautoriseerde examinatoren, die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft gepubliceerd. Daarbij moet de kandidaat rekening houden met het feit dat de ILT procedures mag vaststellen om de examinatoren aan te wijzen (volgens ARA.FCL.205(c)). Er gelden daarom enkele beperkingen als het gaat om de examinatorkeuze. Meer informatie hierover vindt u in de Briefing EU examiners (non-Dutch). De kandidaat, die een vaardigheidstest wil afleggen, moet worden aanbevolen door de ATO waarbij hij is getraind. De trainingsrapporten moeten worden aangeboden aan de examinator (FCL 030).

Situaties waarin examinatoren niet mogen beoordelen

Examinatoren mogen geen vaardigheidstesten of beoordelingen van vakbekwaamheid afnemen als zij meer dan 25% van de vlieginstructie hebben gegeven aan de kandidaat. Ook is het examinatoren niet toegestaan om vaardigheidstesten, bekwaamheidsproeven of beoordelingen van vakbekwaamheid af te nemen wanneer zij deze niet objectief kunnen beoordelen

De ILT mag het certificaat van de examinator beperken, schorsen of intrekken (overeenkomstig ARA.GEN.355). Alle vaardigheidstests, proeven van bekwaamheid of bekwaamheidsbeoordelingen, die plaatsvinden tijdens de schorsing of na intrekking van een certificaat van een examinator worden nietig verklaard.

Aansprakelijkheid

De examinator is volledig verantwoordelijk voor de veiligheid bij het afnemen van vaardigheidstest, bekwaamheidsproeven en beoordelingen van vakbekwaamheid, zowel in het vliegtuig als in een FSS of andere FSTD.

Verzekering

De examinator moet zelf zorgen voor een aansprakelijkheidsverzekering. De ILT neemt geen enkele verantwoording bij het afnemen van de tests of checks.

Betaling

De examinator moet met de kandidaat een regeling treffen voor de honorering van het afnemen van de test of check. Dit geldt niet wanneer de autoriteit de examinator indeelt. In dat geval gelden vaste tarieven.

Vereiste formulieren

Voor het uitvoeren van de vaardigheidstests (Skill Tests), bekwaamheidsproeven (Proficiency Checks) en beoordelingen van vakbekwaamheid (Assessment of Competence) moet de examinator de formulieren van de ILT gebruiken. Zie voor de formulieren voor de vaardigheidstest, de bekwaamheidsproef en de beoordeling van vakbekwaamheid en alle Flight Test Schedules de pagina Vereiste documenten.

Bij het afnemen van de vaardigheidstests, bekwaamheidsproeven en beoordelingen van vakbekwaamheid moet de examinator, volgens FCL.1030, de hiervoor ontwikkelde Instructies voor examinatoren voor de controle van de eisen van vaardigheidstests, bekwaamheidsproeven en beoordelingen van vakbekwaamheid gebruiken.

Voor het invullen van de Flight Test Schedules moet u de hiervoor ontwikkelde instructie gebruiken.