Nieuwsbrief 2023 voor examinatoren luchtvarenden

Verplichte (Mandatory) oefeningen in flight test schedules

FCL Appendix 9 stelt dat als 'M' gemarkeerde oefeningen verplichte oefeningen zijn die moeten worden uitgevoerd. Hiervan afwijken kan alleen in zwaarwegende gevallen (zoals veiligheid). Om een kandidaat te laten slagen voor de oefening moet de examinator vaststellen dat de kandidaat:

  • Het gewenste kennis niveau bezit, of
  • In staat wordt geacht deze oefening binnen gestelde toleranties uit te voeren.

Use of radio navigation aids in Flight Test Schedules van PPL en LAPL

De FTS’s voor PPL en LAPL geven aan dat 'Use of radio navigation aids' een mandatory (M) oefening is. Met het snel verdwijnen van VOR’s en NDB’s, en dus ook het verdwijnen van betreffende boordapparatuur, is het niet altijd mogelijk deze oefening uit te voeren. Voor het trainen van deze oefening is reeds bepaald, dat dat ook op een FNPT-2 simulator mag, of door het simuleren van een baken in een GNSS device.

Ervan uitgaand dat de oefening volgens de syllabus getraind is, kan bij het examineren ook worden volstaan met:

  • Een check van deze oefening in een FNPT-2, of
  • Het simuleren van een baken in een GNSS device aan boord van het vliegtuig, of
  • Een andere manier waarop de kandidaat de examinator kan overtuigen in staat te zijn om naar een bepaald baken of punt te vliegen volgens een van te voren opgegeven track of radiaal.

De data van de diverse initiële en herhalings seminars vindt u op de webpagina Opleidingen EU-FCL-examinatoren, onder Data Courses and Seminars. Examinatoren die meerdere autorisaties hebben, zullen voor de diverse categorieën een afzonderlijk seminar bij moeten wonen, zie ook vraag 4 en 5 in Frequently Asked Questions Examiners certified bij CAA-NL.