De ILT geeft erkenningen af aan deskundigenorganisaties/instellingen in de binnenvaart. Deze bureaus worden regelmatig beoordeeld om te kijken of ze nog recht hebben op een erkenning. Het toezicht op de overige bedrijven en instellingen die voor het certificeringproces werkzaamheden verrichten vindt plaats tijdens reguliere inspecties of in de vorm van steekproeven.

Op de website van de CCR staan ook de dienstinstructies voor de klassenbureaus en keuringsinstanties, waarin in dienstinstructie nummer 26 de erkende deskundigen beschrijft.

Een overzicht van uitrustingsstukken Radar, Bochtaanwijzers en Inland AIS staat onder de laatste link naar de Centrale Commissie voor de Rijnvaart.

Zie ook het overzicht van klassenbureaus en keuringsinstanties.