Bedrijfserkenning electrische inrichtingen binnenvaart

U wilt een bedrijfserkenning voor electrische inrichtingen voor:

  • het keuren van isolatieweerstand een aarding
  • het keuren van de elektrische inrichtingen (beperkt explosieveilig en erkend veilig) op binnenschepen met een Certificaat van Goedkeuring (CvG) en bunkerstations

Voldoet uw bedrijf aan de voorwaarden?

Uw bedrijf moet voldoen aan de voorwaarden voordat u een erkenning krijgt.

Lees hier de Voorwaarden bedrijfserkenning binnenvaart, keuring van electrische inrichtingen, isolatieweerstand en aarding.

Aanvraagformulier

Vraag uw bedrijfserkenning aan met het Formulier: Aanvraag bedrijfserkenning binnenvaart