ILT inspecteert op energielabel gebouwen

De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert het komende half jaar of energielabels zichtbaar hangen in grote gebouwen. Het gaat om overheids- of private gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 vierkante meter. Voor overheidsgebouwen met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1000 vierkante meter was deze regelgeving al van toepassing. Deze grens is teruggebracht naar 500. Bovendien is de regelgeving per 1 juli 2014 ook van toepassing op private gebouwen waar veel mensen komen, zoals winkels en hotels, die in het bezit zijn van een geldig energielabel. Het energielabel bevat alle informatie over de isolatie van dak, muren, ramen en vloeren. Het label geeft meteen inzicht in mogelijkheden om de energieprestatie van een gebouw nog verder te verbeteren.

Vorig jaar zijn er 563 overheidsgebouwen (gemeentehuizen, provinciehuizen, gebouwen van waterschappen en rijksgebouwen (huur en eigendom)) gecontroleerd. De overheidsgebouwen waar het energielabel niet zichtbaar was aangebracht (245) worden nogmaals gecontroleerd. De overige overheidsgebouwen (veelal gemeentelijk) worden in kaart gebracht met behulp van het Kadaster. Deze in totaal 620 overheidsgebouwen worden administratief gecontroleerd. De overige publieke gebouwen moeten in kaart worden gebracht door een extract uit het bestand met afgemelde energielabels van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen AgentschapNL). Hiervan worden er 380 gecontroleerd (objectinspecties). De ILT kan een last onder dwangsom opleggen aan de eigenaren of beheerders van gebouwen die niet aan deze verplichting voldoen.

De maatregel is gebaseerd op de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), een Europese richtlijn die de EU-landen verplicht maatregelen te nemen om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren. Om aan de richtlijn te voldoen zijn regels opgenomen in de Woningwet, het Besluit energieprestaties gebouwen en de Regeling energieprestatie gebouwen. Sinds 1 januari 2009 bestaat er de verplichting voor beheerders en eigenaren van overheidsgebouwen met een publieke functie om het energielabel zichtbaar aan te brengen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is in maart 2014 gemandateerd om hierop toezicht te houden.