Erkend deskundige

De erkend deskundige speelt een belangrijke rol. Een energielabel is pas definitief als de erkende deskundige de door de woningeigenaar aangeleverde gegevens op aannemelijkheid heeft getoetst.

Doordat de inspecteurs van de ILT toegang hebben tot de internet-applicatie en de database met gegevens over de energielabels, kunnen zij controle op de deskundigen uitvoeren. De onafhankelijke werkwijze van de erkend deskundige is geborgd met het afleggen van een examen en het volgen van een verplichte instructie van RVO. De ILT kan achteraf controleren of de deskundige het energielabel terecht heeft gecertificeerd. Indien dat niet het geval is, kan de ILT een bestuurlijke boete opleggen aan de deskundige. De maximale hoogte van de boete voor rechtspersonen zal zijn het bedrag van de vierde categorie zoals opgenomen in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht (per 1 januari 2016: € 20.500,–) en voor natuurlijke personen het bedrag van de eerste categorie zoals opgenomen in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht (per 1 januari 2016: € 410,–). Onderaan deze pagina vindt u uitgebreide informatie over de boeteoplegging voor onterechte certificering van energielabels voor woningen door de erkend deskundige.

Een energielabel kan ook worden bepaald aan de hand van een Energie-Index. Sinds 1 januari 2015 bepaalt die de energieprestatie van een huurwoning. Zo’n Energie-Index wordt opgesteld door een gecertificeerd bureau. De ILT heeft geen controlerende taak op deze gecertificeerde bureaus. Dat hebben de certificerende instellingen die deze bureaus het certificaat verlenen om een Energie-Index op te stellen.
Over het toezicht van de ILT op de erkend deskundigen voor energielabels is een ILT-presentatie beschikbaar (zie hieronder).