Energielabel woningen

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig uw woning is. Huiseigenaren zijn verplicht bij oplevering, verkoop of verhuur van de woning een (definitief) energielabel aan de koper of huurder te geven. Eigenaren die geen definitief energielabel hebben geregeld bij verkoop van hun woning worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aangeschreven.

Verhuur

Anders dan bij verkooptransacties bestaan er geen landelijke bestanden waarin huurtransacties worden geregistreerd. Huurders van woningen die geen afschrift van het definitief energielabel overhandigd hebben gekregen bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst, kunnen dit melden aan de ILT:

•  Ga naar het meldformulier.
•  Kies bij Rubriek voor ‘Energiemaatregelen’, bij Soort voor ‘Ontbreken energielabel bij verhuur woning of utiliteitsgebouw’ en vervolgens ‘Nieuwe melding’
•  Op het e-mailadres dat u invult, ontvangt u na verzending direct een e-mailbericht van de ILT met daarin een link naar het meldformulier en verdere instructies.

Verhuurders van woningen zijn door middel van een brief gewezen op deze verplichting en op de mogelijkheid voor huurders om te melden.

Toezicht door ILT

Advertentieplicht

Tot 1 januari 2022 handhaaft de ILT niet op de verplichting om bij het voor de verkoop of verhuur aanbieden van een gebouw een geldig energielabel in advertenties te vermelden. Dit geldt alleen als er nog geen geldig energielabel is afgegeven. Advertenties voor gebouwen waar al een geldig energielabel voor is afgegeven, moeten het energielabel wel vermelden. In deze advertentie moet dan de energieprestatie-indicator (de labelklasse) vermeld staan.

Begin 2015 zijn alle woningeigenaren door de rijksoverheid per brief geïnformeerd over het voorlopige energielabel van hun woning. In die brief en begeleidende brochure is aangegeven dat woningeigenaren dit voorlopige energielabel definitief moeten maken als zij hun woning gaan verkopen of verhuren.

De ILT controleert sinds 2015 op de aanwezigheid van het definitieve energielabel bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen. Wanneer er geen energielabel wordt geregistreerd, maar er wel een woning wordt verkocht, is dit direct te achterhalen via een koppeling van de overdrachtgegevens van het Kadaster en de database met definitieve energielabels, welke in beheer is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De ILT kan handhavend optreden richting eigenaren die verkopen of verhuren en die niet aan deze verplichting voldoen.

Bij verhuur

Woningverhuurders zijn verplicht om aan een nieuwe huurder een digitaal afschrift van een definitief energielabel beschikbaar te stellen. Een huurder kan een geregistreerd energielabel vinden door postcode en huisnummer in te vullen op Energielabel woningen van Milieu Centraal

Huurders die ook bij navraag bij de verhuurder geen energielabel hebben ontvangen, kunnen dit melden aan de ILT. De ILT kan dan een brief naar de verhuurder sturen. De ILT kan de verhuurder daarbij vragen om binnen 4 weken alsnog voor de woning een energielabel te laten registreren.
Doet de verhuurder dat niet dan moet deze een boete (last onder dwangsom) van € 405 per verhuurde woning betalen.

Bij verkoop/oplevering

Een woningverkoper die aan de nieuwe eigenaar geen afschrift van een definitief energielabel beschikbaar stelt, kan van de ILT een brief verwachten. De ILT kan dan een bestuurlijke boete geven.
Die boete bedraagt voor een particuliere woningverkoper € 170.
Als het gaat om een bedrijf dat een woning verkoopt dan bedraagt de boete € 340. Deze bedragen gelden per verkochte woning zonder definitief energielabel. 

Beleidsregel

Wijzigingen energielabel in 2021

In 2021 zijn er twee wijzigingen; de aanvraagprocedure van het energielabel en het boetebedrag wijzingen. Vanaf 1-1-2021 kunnen verkopers niet meer digitaal een (vereenvoudigd) energielabel regelen. Een gecertificeerd adviseur moet de woning bezoeken om tot een energielabel te kunnen komen. De kosten voor het verkrijgen van een energielabel voor een eengezinswoning zullen in 2021 hoger zijn dan daarvoor. De RVO schat in dat het gemiddeld 190 euro zal kosten om een energielabel aan te vragen.

Hogere boete bij een overtreding

Het boetebedrag voor particuliere woningverkopers en bedrijven die niet voldoen aan de regelgeving, wordt aangepast aan de nieuwe situatie. De hoogte van de boete zal in ieder geval hoger uitvallen dan de verwachte gemiddelde aanvraagkosten van € 190.

De ILT legt het boetebedrag vast in een nieuwe beleidsregel. Die wordt in de loop van 2021 gepubliceerd in de Staatscourant.

Meer informatie

Informatie over het energielabel voor woningen en het registreren van het energielabel is te vinden op de website van energielabel.
Vragen over het toezicht op energielabels kunt u stellen via het contactformulier.