Energielabel woningen

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig uw woning is. Huiseigenaren zijn verplicht bij oplevering, verkoop of verhuur van de woning een (definitief) energielabel aan de koper of huurder te geven. Eigenaren die geen definitief energielabel hebben geregeld bij verkoop van hun woning worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aangeschreven. De ILT verstuurt vier soorten brieven voor haar handhaving. Hieronder kunt u lezen wat u moet doen wanneer u een van onderstaande brieven heeft ontvangen.

In dit schema vindt u een overzicht van de procedure die de ILT doorloopt. Er staat ook bij wat er gebeurt als u niet op de brief reageert of niet tot het registreren van een energielabel voor uw verkochte woning overgaat.

Verhuur

Anders dan bij verkooptransacties bestaan er geen landelijke bestanden waarin huurtransacties worden geregistreerd. Huurders van woningen die geen afschrift van het definitief energielabel overhandigd hebben gekregen bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst, kunnen dit melden aan de ILT:

•  Ga naar de meldingenpagina
•  Kies bij Rubriek voor ‘Overig ILT’, bij Soort voor ‘Ontbreken energielabel bij verhuur’ en vervolgens ‘Nieuwe melding’
•  Op het e-mailadres dat u invult, ontvangt u na verzending direct een e-mailbericht van de ILT met daarin een link naar het meldformulier en verdere instructies.

Verhuurders van woningen zijn door middel van een brief gewezen op deze verplichting en op de mogelijkheid voor huurders om te melden.

Toezicht door ILT

Begin 2015 zijn alle woningeigenaren door de rijksoverheid per brief geïnformeerd over het voorlopige energielabel van hun woning. In die brief en begeleidende brochure is aangegeven dat woningeigenaren dit voorlopige energielabel definitief moeten maken als zij hun woning gaan verkopen of verhuren.

De ILT controleert sinds 2015 op de aanwezigheid van het definitieve energielabel bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen. Wanneer er geen energielabel wordt geregistreerd, maar er wel een woning wordt verkocht, is dit direct te achterhalen via een koppeling van de overdrachtgegevens van het Kadaster en de database met definitieve energielabels, welke in beheer is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De ILT kan een last onder dwangsom van € 405 per woning opleggen aan de eigenaren die verkopen of verhuren en die niet aan deze verplichting voldoen.

Meer informatie

Informatie over het energielabel voor woningen en het registreren van het energielabel is te vinden op de website van energielabel.
Vragen over het toezicht op energielabels kunt u stellen via het contactformulier.