Energielabel woningen

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig uw woning is. Huiseigenaren zijn verplicht om bij verkoop of verhuur en oplevering van de woning, een geldig energielabel te registeren. Dat geldt ook voor commerciële advertenties ervan. Eigenaren die geen energielabel hebben geregistreerd, lopen het risico hiervoor een boete te krijgen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Toezicht door de ILT bij verkoop en oplevering

De ILT controleert op de aanwezigheid van een geldig energielabel bij de verkoop en oplevering van woningen. De ILT kan handhavend optreden richting eigenaren die bij verkoop niet aan deze verplichting voldoen. De sanctie is een bestuurlijke boete.

De ILT controleert via de overdrachtsgegevens van het Kadaster en via de database met geldige energielabels. Wordt een woning zonder energielabel verkocht, dan is dit direct te vinden vanuit de database van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Aanvraagprocedure energielabel

U moet als eigenaar van een  woning een energielabel regelen via een gecertificeerde energielabeladviseur. Deze moet daarvoor de woning bezoeken.  

Boete bij verkoop woning zonder geldig energielabel

Bij verkoop of oplevering van een woning zonder geldig energielabel kan de ILT een bestuurlijke boete opleggen. De hoogte van de boete voor particuliere verkopers van een woning zonder geldig energielabel is €435. Voor bedrijven is dat €870 per verkochte woning zonder geldig energielabel. 

Overtredingen die voor 1 november 2021 zijn gebeurd, worden beboet volgens het toen geldende beleid: particuliere verkopers €170, bedrijven €340. 

De ILT heeft het boetebedrag vastgelegd in een beleidsregel die 1 november 2021 in is gegaan.

Toezicht door de ILT bij advertenties voor verkoop en verhuur

De ILT handhaaft tegen het ontbreken van een geldig energielabel in (commerciële) advertenties voor woningen. Zowel voor koop als verhuur ervan. De ILT beoordeelt meldingen van adverteren zonder geldig energielabel per geval. De hoogte van een boete verschilt tussen private- en rechtspersonen. De richtlijnen staan opgenomen in het Besluit energieprestatie gebouwen.

Toezicht door de ILT bij verhuur

Als verhuurder van een woning moet u elke nieuwe huurder een (digitaal) afschrift van een geldig energielabel geven. Een huurder kan een geregistreerd energielabel opzoeken door postcode en huisnummer in te vullen op Energielabel woningen van Milieu Centraal of op ep-online.nl.

Onderneemt u na navraag door de huurder geen actie om een geldig energielabel voor het verhuurde te laten registreren? Dan kan de huurder daarvan melding doen bij de ILT. Zij kan met een last onder dwangsom de verhuurder vragen om binnen 4 weken alsnog voor de woning een energielabel te laten registreren. Doet u dit als verhuurder niet, dan moet u een dwangsom betalen. De hoogte van het geldbedrag wordt per geval bepaald. Deze is altijd hoger dan de kosten voor de aanvraag van een energielabel.

Hoe doet u als huurder melding bij de ILT?

U kunt als huurder de afwezigheid van een geldig energielabel melden bij de ILT. Dit is alleen mogelijk als u een huurovereenkomst bent aangegaan na 1 januari 2015. 

Meer informatie

Informatie over het energielabel voor woningen en het registreren van dit label vindt u op de website van MilieuCentraal. Vragen over toezicht op energielabels voor woningen, kunt u aan de ILT stellen op het vragenformulier via contact.