Energielabel utiliteitsgebouwen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert op de aanwezigheid van een geldig energielabel bij de verkoop, verhuur en oplevering van gebouwen. Dit zijn woningen en utiliteitsgebouwen zoals kantoren en winkels. De ILT kan een bestuurlijke boete opleggen aan de eigenaren die verkopen of verhuren en die niet aan deze verplichting voldoen.

Verkoop

Wordt er geen energielabel geregistreerd, maar wel een gebouw verkocht? Dan is dit direct te achterhalen via een koppeling van de overdrachtsgegevens van het Kadaster en de database met geldige energielabels. Deze is in beheer is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U leest meer over het aanvragen van een energielabel op de website van de RVO.

De ILT treedt handhavend op en gaat over tot het daadwerkelijk opleggen van bestuurlijke boetes. Zo’n boete kan oplopen tot maximaal € 20.250. Eigenaren die van plan zijn hun gebouw te verkopen en geen boete willen riskeren, doen er daarom verstandig aan om een gecertificeerd bureau opdracht te geven een energielabel op te stellen.

Verhuur

Huurders van utiliteitsgebouwen waarvoor, bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst, geen geldig energielabel staat geregistreerd, kunnen dit melden bij de ILT met het formulier 'Melding ontbreken energielabel bij verhuur woning of utiliteitsgebouw.'

Verhuurdersorganisaties van utiliteitsgebouwen zijn via een brief gewezen op deze verplichting en op de mogelijkheid voor huurders om te melden.

Zichtbaarheid energielabel overheidsgebouwen

Beheerders en eigenaren van overheidsgebouwen met een publieke functie zijn verplicht om het energielabel zichtbaar aan te brengen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt hierop toezicht.

Ook beheerders en eigenaren van gebouwen, anders dan overheidsgebouwen waar veel mensen komen, moeten het energielabel zichtbaar aanbrengen als dit is afgegeven. De ILT kan een last onder dwangsom opleggen aan de eigenaren of beheerders van gebouwen die niet aan deze verplichting voldoen.