Energielabel utiliteitsgebouwen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert op de aanwezigheid van het definitieve energielabel bij de verkoop, verhuur en oplevering van utiliteitsgebouwen (zoals kantoren en winkels).
De ILT kan een bestuurlijke boete opleggen aan de eigenaren die verkopen of verhuren en die niet aan deze verplichting voldoen.

Verkoop

Wanneer er geen energielabel wordt geregistreerd, maar er wel een gebouw wordt verkocht, is dit direct te achterhalen via een koppeling van de overdrachtgegevens van het Kadaster en de database met definitieve energielabels, die in beheer is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U leest meer over het aanvragen van een energielabel op de website van de RVO.

De ILT treedt handhavend op en gaat over tot het daadwerkelijk opleggen van bestuurlijke boetes. Zo’n boete kan oplopen tot maximaal €20.250. Eigenaren die van plan zijn hun gebouw te verkopen en geen boete willen riskeren, doen er daarom verstandig aan een gecertificeerd bureau opdracht te geven een energielabel op te stellen.

Anders dan bij woningen is de vorige eigenaar niet meer in staat om na verkoop nog een energielabel te registreren. De ILT kan daarom geen last onder dwangsom opleggen (met de bedoeling om de overtreding ongedaan te maken), maar gaat direct over tot het opleggen van een bestuurlijke boete.

Verhuur

Anders dan bij verkooptransacties bestaan er geen landelijke bestanden waarin huurtransacties worden geregistreerd. Huurders van utiliteitsgebouwen die geen afschrift van het definitief energielabel overhandigd hebben gekregen bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst, kunnen dit melden aan de ILT:

  • Ga naar de meldingenpagina;
  • Kies bij Rubriek voor ‘Overig ILT’, bij Soort voor ‘Ontbreken energielabel bij verhuur’ en vervolgens ‘Nieuwe melding’;
  • Op het e-mailadres dat u invult, ontvangt u na verzending direct een e-mailbericht van de ILT met daarin een link naar het meldformulier en verdere instructies.

Verhuurders van utiliteitsgebouwen zijn door middel van een brief gewezen op deze verplichting en op de mogelijkheid voor huurders om te melden.

Zichtbaarheid energielabel overheidsgebouwen

Beheerders en eigenaren van overheidsgebouwen met een publieke functie zijn verplicht om het energielabel zichtbaar aan te brengen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt hierop toezicht.

Ook beheerders en eigenaren van gebouwen, anders dan overheidsgebouwen waar veel mensen komen, moeten het energielabel zichtbaar aanbrengen op voorwaarde dat er voor dat gebouw een energielabel is afgegeven. De ILT kan een last onder dwangsom opleggen aan de eigenaren of beheerders van gebouwen die niet aan deze verplichting voldoen.