Zichtbaarheid energielabels in publieke gebouwen

Sinds 1 januari 2009 moeten alle gebouwen waarin een overheidsdienst of overheidsinstelling diensten verleent aan het publiek een energieprestatiecertificaat (energielabel) hebben als deze overheidsdienst/-instelling een baliefunctie heeft en het gebouw een totaal gebruiksoppervlak heeft dat groter is dan 1.000 m2. Het energielabel moet op een voor het publiek zichtbare plaats in het gebouw worden aangebracht. 

Dit rapport bevat de resultaten van het herhalingonderzoek dat in augustus 2009 door de toenmalige Vrom-inspectie is uitgevoerd.