Controle zichtbaarheid energielabels bij publieke gebouwen

Per 1 januari 2009 moeten alle overheidsgebouwen met een baliefunctie en met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1000 m2 (= publieke gebouwen) een energieprestatiecertificaat (= energielabel) hebben en dit label moet op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats in het gebouw worden aangebracht.

De toenmalige VROM-Inspectie kreeg de opdracht in januari 2009 een controle uit te voeren naar deze zichtbaarheid van het energielabel in publieke gebouwen.

In dit rapport zijn de resultaten van het onderzoek neergelegd.