Wet- en regelgeving

Overzicht van de wet- en regelgeving voor eigenaren van luchtvaartuigen.

ICAO Annex 7 vormt de basis van de regelgeving voor de registratie van luchtvaartuigen. EU
Basic Regulation 2018/1139 geldt voor alle luchtvaartuigen behalve die in Annex I Basic Regulation staan genoemd en luchtvaartuigen van (semi)overheidsdiensten.

In Nederland is het gebruik van luchtvaartuigen vastgelegd in de Wet luchtvaart, het Besluit luchtvaartuigen 2008 en diverse ministeriële regelingen.

Overzicht wet- en regelgeving