Wet- en regelgeving

Overzicht van de wet- en regelgeving voor eigenaren van luchtvaartuigen.

ICAO Annex 7 vormt de basis van de regelgeving voor eigenaren van luchtvaartuigen.
Basic Regulation 2018/1139 (EASA-luchtvaartuigen) geldt voor alle luchtvaartuigen behalve die in Annex I Basic Regulation staan genoemd en de Stateluchtvaartuigen, zoals van het KLPD en het ministerie van Defensie.
De wet Luchtvaart regelt het gebruik van luchtvaartuigen en luchthavens in Nederland.
Het besluit Luchtvaartuigen 2008 bevat de definities en regels die gelden voor de inschrijving en luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en de erkenning van bedrijven voor werkzaamheden die de luchtwaardigheid betreffen.
MLA, amateurbouwluchtvaartuigen en historische luchtvaartuigen vallen onder nationale wetgeving:


Meer informatie:

Bewijs van inschrijving en van luchtwaardigeheid

Inschrijving
Regelgeving specifiek van toepassing voor het verkrijgen en behouden van een BvI:

  • Regeling Inschrijving Nederlandse burgerluchtvaartuigen, hierin staan de bepalingen voor het inschrijven en registeren van Nederlandse luchtvaartuigen, inclusief de weergave van de registratie op het luchtvaartuig.
  • Register van teboekgestelde luchtvaartuigen, deze wordt beheerd door het Kadaster. Luchtvaartuigen zwaarder dan 450 kg kunnen namelijk worden beschouwd als onroerend goed.

Luchtwaardigheid

Regelgeving specifiek van toepassing voor het verkrijgen en behouden van een BvL:

  • Regeling Standaard Bewijs van Luchtwaardigheid, hierin staan de luchtwaardigheidseisen waar luchtvaartuigen aan moeten voldoen.
  • Regeling Verlenging Bewijzen van Luchtwaardigheid, deze beschrijft de procedure die u moet volgen voor het verlengen van een Bewijs van Luchtwaardigheid.
  • Eigenaren/houders van een amateurgebouwd luchtvaartuig, MLA of een historisch luchtvaartuig kunnen op basis van het Besluit luchtvaartuigen een speciaal-BVL aanvragen.