Projectplannen Waterwet

Bij de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder is een projectplan Waterwet noodzakelijk.

Melden

Wijzigt de vorm, afmeting, richting of constructie van een waterstaatwerk? Dan is er sprake van een wijziging van een waterstaatwerk. Bij de vaststelling van het projectplan is de rolverdeling tussen Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport als volgt: Rijkswaterstaat stelt het projectplan op en meldt dit via het meldformulier bij de ILT. 

De ILT voert een handhavingstoets uit op het projectplan en informeert Rijkswaterstaat hierover. Rijkswaterstaat stelt vervolgens het projectplan vast. De ILT heeft bij de formele vaststelling van het projectplan geen rol. Het projectplan is wel de basis voor handhaving door de ILT. Heeft u vragen hierover? Neem contact met de ILT.

De ILT voert een handhavingstoets uit op het projectplan en informeert RWS hierover. RWS stelt vervolgens het projectplan vast. De ILT heeft bij de formele vaststelling van het projectplan geen rol. Het projectplan is vervolgens de basis voor handhaving door de ILT. Indien u vragen heeft of er sprake is van een projectplan plichtige activiteit kunt u daarover in contact treden met de ILT.