Melding storingen en calamiteiten Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi)

Een storing of calamiteit is niet te voorzien. Tijdens het oplossen van de storing of calamiteit kan een onverwachte lozing plaatsvinden. Denk aan een aanvaring van een sluisdeur, waarbij een deel van de deur beschadigd raakt. Er is meteen reparatie nodig. Maar tot die tijd kan een lozing plaatsvinden van bijvoorbeeld las- of slijpwerkzaamheden. U meldt dit bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onder het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

Melden

In het geval van een storing of calamiteit doet u het volgende:

  • U meldt de werkzaamheden vooraf (of minimaal binnen 24 uur) bij de ILT. Neem hiervoor contact op met de ILT. Gebruik buiten kantoortijden het meldformulier
  • Via het Omgevingsloket online geeft u een Blbi-melding door. U omschrijft wat voor storing of calamiteit plaatsvond tijdens welke werkzaamheden, de inhoud van de werkzaamheden en welke maatregelen u treft ter bescherming van het milieu. De eisen uit het Besluit lozen buiten inrichtingen en de zorgplicht zijn leidend.
  • Als u maatregelen neemt op gezag van de Officier van Dienst, en er zijn geen beschermende maatregelen getroffen voor de bescherming van het milieu, noem dan de naam van de Officier van Dienst in de melding. De Officier van Dienst is eindverantwoordelijk bij reguliere incidentbestrijding.

Spoedwerkzaamheden

Spoedwerkzaamheden vallen niet onder een storing of calamiteit. Vaak vallen deze werkzaamheden ook niet onder regulier onderhoud. De ILT verstrekt hiervoor een aparte opdracht. Bij noodzaak om werkzaamheden met spoed uit te voeren, neemt u vooraf contact op met de ILT. Denk aan het niet sluiten van een sluisdeur door bagger, stenen of een veiligheidsissue. Voor het afwijken van de wettelijke meldtermijn van 4 weken, in verband met de spoedwerkzaamheden, is een schriftelijke verklaring van Rijkswaterstaat noodzakelijk. U start met de werkzaamheden als de ILT akkoord gaat met de verklaring en het werkplan met beschermende maatregelen. Neem voor spoedwerkzaamheden contact op met de ILT. Gebruik buiten kantoortijden het meldformulier.