Melding ongewoon voorval Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi)

Een ongewoon voorval tijdens gemelde werkzaamheden meldt u zo spoedig mogelijk (volgens artikel 1.20 van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Bijvoorbeeld tijdens baggerwerkzaamheden wanneer een hydrauliekleiding scheurt en olie weglekt.

Melden

U meldt een ongewoon voorval binnen 24 uur bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Neem hiervoor contact op met de ILT. Gebruik buiten kantoortijden het meldformulier. In de melding omschrijft u de locatie van het ongewoon voorval, wat er is gebeurd en welke maatregelen u treft ter bescherming van het milieu. Vergeet niet het interne H-nummer te vermelden.