Watervergunning aanvragen

Wilt u een watervergunning aanvragen? Dit doet u via het Omgevingsloket online (OLO).

Op het formulier van het OLO geeft u aan bij de naam van het project dat het gaat om een eigen werk Rijkswaterstaat.

U hebt niet voor elke handeling in het watersysteem een vergunning nodig. Voor minder ingrijpende handelingen is vaak een melding voldoende. Weet u niet welke regels voor u gelden? Dan kunt u via OLO eerst een vergunningcheck doen.

Bij het OLO kunt u ook een formulier uitprinten en dit daarna invullen en ondertekenen. Deze aanvraag kunt u indienen bij het postadres: ILT, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag.

Beoordeling of rapportage Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.)

Bij een m.e.r.-beoordeling toetst de ILT of een plan of project belangrijke nadelen kan hebben voor het milieu. Onderdeel D van het m.e.r. bevat activiteiten, plannen en besluiten waarvoor u een m.e.r.-beoordeling moet maken. U kunt een m.e.r. doorlopen omdat het moet volgens de wet of omdat u het vrijwillig wilt. Heeft u hier een vraag over? Neem dan contact op met de ILT.