Ontgrondingsvergunning aanvragen

Wilt u een ontgrondingsvergunning aanvragen? U kunt dit via een digitaal formulier doen en hier direct bijlagen aan toevoegen.

Via het digitale formulier Aanvraag ontgrondingsvergunning vraagt u een ontgrondingsvergunning aan.

Beoordeling of rapportage Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.)

Bij een m.e.r.-beoordeling toetst de ILT of een plan of project belangrijke nadelen kan hebben voor het milieu. Onderdeel D van het m.e.r. bevat activiteiten, plannen en besluiten waarvoor u een m.e.r.-beoordeling moet maken. U kunt een m.e.r. doorlopen omdat het moet volgens de wet of omdat u het vrijwillig wilt. Heeft u hier een vraag over? Neem dan contact op met de ILT.

Via het digitale formulier Aanvraag beoordeling van m.e.r. beoordelingsnotitie en rapportage kunt u een verzoek indienen om samen met de ILT te kijken naar de procedure voor een rapportage of beoordeling.