Eenmalig gebruik kunststofproducten (SUP)

Sinds 3 juli 2021 is er nieuwe regelgeving voor wegwerpplastics (eenmalig gebruik van kunststofproducten, of Single Use Plastics /SUP). Het doel van de nieuwe regelgeving is om het effect van deze producten op het milieu te verminderen.

De nieuwe wet- en regelgeving heeft verschillende maatregelen:

  • Er is een handelsverbod ingesteld: het is verboden om bepaalde producten op de markt te brengen.
  • Er zijn nieuwe markeringsvoorschriften voor deze producten.
  • Het verbod om verpakkingen uit oxo-degradeerbare kunststoffen (dit zijn kunststoffen die die onder invloed van uv, warmte of zuurstof uit elkaar vallen in minuscule stukjes plastics) en enkele kunststofverpakkingen voor een eenmalig gebruik in Nederland in de handel te brengen. 

Als producenten, importeurs en bedrijven nog voorraden hebben van vóór 3 juli, mogen zij deze gebruiken totdat de deze voorraad op is. 

Voor de plastic wegwerpverpakkingen geldt voor de producenten en importeurs dat alle verpakkingen waar expansie is toegepast onder verbod valt. 

De ILT ziet erop toe dat producenten en importeurs die goederen op de markt brengen de wet- en regelgeving naleven. In eerste instantie bestaat dit uit voorlichtend handhaven en het verzamelen van signalen. 
 

Melden

Meer informatie regelgeving Single-use plastics

De nieuwe regelgeving is gebaseerd op verschillende besluiten. Het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik is nieuw, het Besluit verpakkingen 2014 is gewijzigd. In beide besluiten zijn de maatregelen opgenomen vanuit de Europese Single-use plastic richtlijn (SUP-Richtlijn).