ECM onderhoudsverantwoordelijke

Verordening (EU) 445/2011 beschrijft een certificeringsysteem voor organisaties die belast zijn met het onderhoud van goederenwagons. Artikel 5 lid 1 van de verordening bepaalt dat een spoorwegonderneming of infrastructuurbeheerder ervoor moet zorgen dat een gecertificeerde Entity in Charge of Maintance (ECM) is aangesteld. Dat geldt voor elke wagon. De met onderhoud belaste organisatie is getoetst tegen het certificeringsysteem van de verordening en moet over een certificaat beschikken.

Let op: vanaf 16 juni 2020 treedt de nieuwe ECM-Verordening 2019/779 in werking. Door de overgangsbepaling in Verordening 2019/779 heeft dit geen consequenties voor eerder afgegeven ECM-certificaten.

De onderhoudsverantwoordelijke is een organisatie binnen het spoorwegsysteem. Functioneel en qua verantwoordelijkheden staat deze los van de spoorwegonderneming en van wie het spoorvoertuig onderhoudt (erkende werkplaats).

Functies

Het onderhoudssysteem omvat de volgende functies:

  • Management van onderhoud
  • Onderhoudsontwikkeling
  • Onderhoudsplanning
  • Onderhoudsuitvoering

De onderhoudsverantwoordelijke moet zelf de managementfunctie van het onderhoud vervullen, maar kan de overige onderhoudsfuncties (of delen daarvan) uitbesteden. De onderhoudsverantwoordelijke heeft in alle gevallen de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de wijze waarop de uitvoering plaatsvindt en het systeem dat daarbij erkend wordt.

Ontwikkeling

Naar verwachting zal deze verordening rond 2019/2010 ook van toepassing worden verklaard op alle spoorvoertuigen.

Opleidingen

De onderhoudsverantwoordelijke moet gebruik maken van personeel en (onder)aannemers die geschikt zijn om de taken en werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren. Opleidingen en herinstructies maken hier vanzelfsprekend deel van uit. Voor het uitvoeren van veiligheidkritische werkzaamheden, zoals laswerkzaamheden en niet-destructief onderzoek, zijn certificeringen van toepassing die de bekwaamheid kunnen aantonen. 

Administratieve wijzigingen

Als u een administratieve wijziging wilt doorgeven die betrekking heeft op uw bedrijf dan kunt u hiervoor het formulier Administratieve wijzigingen bedrijfsgebonden vergunningen rail invullen. Denk hierbij aan de wijziging van bedrijfsnaam, contactpersoon of vestigingsadres. De wijziging zal per te wijzigen product (vergunning, erkenning) gefactureerd worden.