In Verordening (EU) 445/2011 is een certificeringsysteem vastgesteld voor met het onderhoud van goederenwagons belaste entiteiten. In artikel 5 lid 1 van genoemde verordening staat beschreven dat een spoorwegonderneming of infrastructuurbeheerder er voor moet zorgen dat voor elke wagon die hij of zij exploiteert voor het vertrek een gecertificeerde met het onderhoud belaste entiteit (ECM: Entity in Charge of Maintance) is aangesteld. De met onderhoud belaste entiteit is getoetst tegen het certificeringsysteem van de verordening en moet daarvoor een certificaat hebben.

De onderhoudsverantwoordelijke is een entiteit binnen het spoorwegsysteem en staat functioneel en qua verantwoordelijkheden los van de spoorwegonderneming en de onderhouder van het spoorvoertuig (erkende werkplaats).

Functies

Het onderhoudssysteem omvat de volgende functies:

  • Management van onderhoud
  • Onderhoudsontwikkeling
  • Onderhoudsplanning
  • Onderhoudsuitvoering

De onderhoudsverantwoordelijke moet zelf de managementfunctie van het onderhoud vervullen, maar kan de overige onderhoudsfuncties (of delen daarvan) uitbesteden. De onderhoudsverantwoordelijke heeft in alle gevallen de uiteindelijke verantwoordelijkheid in de wijze waarop de uitvoering plaatsvindt en het systeem dat daarbij erkend wordt.

Ontwikkeling

De verordening is nu alleen nog van toepassing op goederenwagens. De verwachting is dat deze ook van toepassing zal worden verklaard medio 2017/2018 voor alle spoorvoertuigen.

Opleidingen

De onderhoudsverantwoordelijke moet gebruik maken van personeel en (onder)aannemers die geschikt zijn om de taken en werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren. Opleidingen en herinstructies maken hier vanzelfsprekend onderdeel van uit. Voor het uitvoeren van veiligheidkritische werkzaamheden, zoals laswerkzaamheden en niet destructief onderzoek, zijn certificeringen van toepassing waarmee de bekwaamheid aangetoond kan worden. 
 

Hoort bij