Application Exemption Article 71.1 Basic Regulation

Ontheffing van (tijdelijk) niet voldoen aan de regelgeving
Als onder urgente onvoorziene omstandigheden tijdelijk niet voldaan kan worden aan de Europese luchtvaartregelgeving die valt onder de basisverordening (EU) 2018/1139, kunt u een verzoek tot ontheffing indienen. In het aanvraagformulier vindt u welke informatie u moet insturen en hoe het verdere proces verloopt.