Air operations

EU Verordening 2018/394 van 13 maart 2018 schrapt de eisen voor  vluchtuitvoeringen met luchtballonnen. Deze zijn voortaan opgenomen in de EU Verordening 2018/395 en is van toepassing vanaf 8 april 2019.
De regels voor niet-commerciële en gespecialiseerde vluchtuitvoeringen met zweefvliegtuigen zijn vanaf 8 april 2020 van toepassing.

De Air Operations Verordening (EU 965/2012) heeft acht bijlagen (Annexen/Parts), waarvan er in oktober 2012 vijf zijn gepubliceerd. Twee volgende bijlagen zijn in augustus 2013 gepubliceerd (EU 800/2013). De achtste bijlage is gepubliceerd op 24 april 2014. De acht bijlagen die in werking zijn getreden staan in het schema hieronder. U vindt deze regelgeving op de EASA website.

Regels Operations Omschrijving
Basis Verordening EC 2018/1139
EU 965/2012 bevat bijlagen  I /tm V
Bijlage I definities
Bijlage II deel ARO; eisen voor autoriteiten over luchtvaartactiviteiten
Bijlage III deel ORO; organisatievereisten voor luchtvaartactiviteiten
Bijlage IV deel CAT; commercieel luchtvervoer
Bijlage V deel SPA; specifieke goedkeuringen
EU 800/2013 bevat bijlagen VI en VII
Bijlage VI deel NCC; Niet-commerciële luchtvaartactiviteiten met complexe gemotoriseerde luchtvaartuigen
Bijlage VII

deel NCO; Niet-commerciële luchtvaartactiviteiten met andere dan complexe gemotoriseerde luchtvaartuigen

EU 379/2014

Bevat bijlage VIII

Bijlage VIII Deel SPO; gespecialiseerde vluchtuitvoeringen

nieuwe onderdelen in EU 965/2012 zijn Part ARO en Part ORO, dit zijn de eisen aan de autoriteit (ILT) en de eisen aan de organisaties (de operators). Een belangrijk element voor beide partijen is een verplicht managementsysteem met Safety Management en Compliance Management.
Meer informatie inclusief FAQ's en een cross reference-list staat op de EASA website onder Air operations explained.