Air crew

De Europese regelgeving voor luchtvaartpersoneel is opgenomen in de Air Crew Verordening (EU 1178/2011). Deze verordening en amenderingen hierop vindt u op de website van EASA.

Wijzigingen Aircrew 2018

Door een komende wijziging in de EU Verordening Aircrew worden de Europese regels voor zweefvliegen en ballonvaren uiterlijk 8 april 2020 van toepassing. Hoewel de publicatie van deze wijziging na 8 april 2018 zal plaatsvinden blijven de huidige regels van toepassing.
Nieuw in de regelgeving is dat een kandidaat bij een Declared Training Organisation (DTO)  een opleiding kan starten. Dit is mogelijk zodra deze  regelgeving is gepubliceerd.

Examinatoren

Onder de Europese regelgeving verandert de procedure voor examinatoren. Ze zullen niet meer onder mandaat van bevoegd gezag werken, maar moeten gecertificeerd zijn. Verder moeten ze beschikken over een autorisatiedocument om bevoegdverklaringen te mogen aftekenen.

Cabin Crew

Cabinebemanning betrokken bij commerciële luchtvaart moet vanaf 8 april 2013 in het bezit zijn van een attest. Vanaf 8 april 2014 moet tevens worden voldaan aan de eisen voor medische fitheid (EU 1178/2011: Bijlage IV subdeel C). De regelgeving laat de mogelijkheid open dat luchtvaartmaatschappijen en/of opleidingsinstellingen worden aangewezen om deze attesten af te geven. In Nederland is voor deze mogelijkheid, die al bestond onder EU-OPS, gekozen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Safety Management System

Met de introductie van de bijlagen VI en VII, respectievelijk de authority requirements (ARA) en de organisation requirements (ORA), is eveneens de implementatie van een Safety Management System verplicht. Er wordt onderscheid gemaakt in complexe en niet-complexe organisaties. Meer informatie: Presentatie: Safety Management voor ATO's