Wet- en regelgeving RPAS/Drones

Voor drones geldt zowel nationale als Europese wet- en regelgeving. Op deze pagina vindt u informatie over de Nederlandse regelgeving. De Europese regels worden momenteel (medio 2019) aangepast. Lees meer over de verwachte wijzigingen. Wanneer er meer bekend is over de nieuwe Europese regels, leest u dat ook op deze pagina.

Nationale regelgeving

Sinds 1 juli 2015 is het Besluit op afstand bestuurde luchtvaartuigen van kracht. Dit besluit heeft gevolgen voor 4 andere besluiten:

 • Vluchtuitvoering - en de introductie van het bijzondere Air Operator Certificate: RPAS Operator Certificate;
 • Vliegbewijzen - en de introductie van het vliegbewijs RPA-L – remote pilot licence;
 • Luchtvaartuigen - en de introductie van een S-BVL voor RPAS na een individuele keuring, zonder dat een type-certificaat vereist is en zonder dat het luchtvaartuig is gebouwd door een daartoe erkend bedrijf;
 • Luchthavens - waardoor voor RPAS tot 25 kg geen TUG-ontheffing van de provincie meer nodig is.

De wijziging (met belangrijke toelichting) van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen is op 1 juli 2016 ingegaan en staat in de Staatscourant.

Daarnaast is de Beleidsregel voor het verlenen van ontheffingen voor micro- en minidrones gepubliceerd in Staatscourant 2016-27761.

Ontheffingen van het verbod om beroepsmatig voor eigen bedrijf te vliegen zonder RPA-L en zonder S-BVL (dus niet voor derden) zijn ook mogelijk wanneer men zich kan houden aan de regels die horen bij het gebruik onder een ROC-light. Dit proces start met het inschrijven in het luchtvaartuigregister van de betreffende drone met een maximale massa tot 1 of tot 4 kg.

Europese regels

Er zijn nieuwe Europese regels voor het vliegen met drones in de maak, zowel voor recreatief als voor beroepsmatig gebruik. Hieronder geven we een indruk van de Europese conceptteksten.

Zekerheid komt pas na de officiële publicatie van de EU-regels. De verwachting is dat de regels 1 jaar na publicatie van kracht worden. Dat is dan omstreeks voorjaar/zomer 2020.

Waarschijnlijk kent de nieuwe regelgeving een overgangstermijn van 2 jaar. Gedurende die 2 jaar worden de nationale documenten dan nog geaccepteerd.

Categorieën
De Europese regels worden opgedeeld in regels voor 3 categorieën. De categorieën zijn gebaseerd op risico's voor derden op de grond en in de lucht:

 1. open categorie - laag risico
 2. specific categorie - medium risico
 3. certified categorie - hoog risico


Open categorie - laag risico
In de open categorie vallen waarschijnlijk de recreatief of beroepsmatig bestuurde drones met een massa van > 250 gram < 4 kg. De bestuurders daarvan moeten waarschijnlijk beschikken over een 'theoriecertificaat'. Dat is waarschijnlijk vergelijkbaar met het huidige NL theoriecertificaat voor minidrones. Verwacht wordt dat het (ongekwalificeerde) NL mini drone theoriecertificaat kan worden omgezet naar een Europees document. Of dat het zonder omzetting als geldig wordt beschouwd.

Dat geldt ook als u met een micro drone (max 1 kg) vliegt en daarvoor een ontheffing hebt (in een ROC-light-vergunning). U heeft dan ruim 2 jaar de tijd om alsnog het theoriecertificaat te behalen. Dit certificaat is alleen nodig als u wilt vliegen buiten een modelvliegveld.

Specific categorie - medium risico
In de specific categorie vallen de beroepsmatig bestuurde drones met een risico dat groter is dan dat in de open categorie. Bijvoorbeeld de vluchten waarvoor nu een ROC nodig is en als de drone zwaarder is dan 4 kg.

Certified categorie - hoog risico
U valt in de categorie certified als het risico van de voorgenomen vlucht waarschijnlijk alleen is te beheersen door strenge eisen te stellen (via certificatie) aan zowel de bestuurder, de drone met grondstation en aan de organisatie (operator).


Dat is bijvoorbeeld het geval bij:

 1. vluchten met een drone
  a. waarmee mensen worden vervoerd, of
  b. waarmee gevaarlijke goederen worden vervoerd waarbij een hoog risico kan ontstaan voor derden bij een crash, of
 2. vluchten met grote of complexe drones:
  a. nagenoeg voortdurend boven mensenmenigten,
  b. buiten zichtafstand (BVLOS), of
  c. in een gedeelte van het luchtruim waar ook veel ander luchtverkeer aanwezig is.