Vliegschool RPA-L

Vliegscholen die theorie- of praktijklessen voor het RPA-L willen verzorgen, moeten zich laten registreren.

Vlieglessen mogen alleen worden gegeven door instructeurs met een vliegbewijs RPA-L met daarin de geldige bevoegdverklaring FI (RPA) en die zijn aangesloten bij een geregistreerde RPAS vliegschool. Daarvoor moet men aan de eisen voldoen uit de Regeling opleidingsinstellingen.

Ter indicatie: 

  • Correct, volledig en passend lesmateriaal voor T / P RPA-L 
  • Correcte en passende examens door examinatoren die de opleiding van de voor examen opgaande kandidaat niet hebben verzorgd 
  • Trainingshandboek en examenhandboek 
  • Trainingsprogramma voor docenten T en P
  • Accommodatie en T instructie voorziening 
  • Overzicht en CV’s van leidinggevend en onderwijzend personeel 
  • Training in lijn met Regeling opleidingsinstellingen

De registratie is initieel voor 1 jaar, vervolgens voor 2 jaar
 

Kosten

De aanvraag van een registratie als vliegschool kost Є 867 voor theorie-opleiding en Є 867 voor praktijkopleiding en € 208 voor varianten.