Vliegbewijs voor beroepsmatig gebruik van drones

Als piloot van een drone die u beroepsmatig gebruikt heeft u een vliegbewijs RPA-L nodig. Dit vliegbewijs vraagt u per e-mail aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

Formulier Aanvraag remote pilote licence RPA-L en uitbreiding bevoegdverklaringen

Bij de aanvraag zijn de volgende bewijsstukken nodig:

 • Aantonen dat u ouder bent dan 18 jaar;
 • Examen theorie en praktijkopleiding voor RPA-L bij een geregistreerde RPAS vliegschool of in het bezit van een bedrijfsontheffing waarop hun naam als vlieger is vermeld; 
 • Bevoegdheidverklaringen; de aanvrager moet tenminste één bevoegdverklaring van elk van de volgende drie soorten kunnen overleggen: 
  1. Algemene bevoegdverklaring voor het type RPAS operatie:  VLOS of EVLOS;
  2. Bijzondere bevoegdverklaring voor werkzaamheden met RPAS in een unpopulated area;
  3. Bijzondere bevoegdverklaring voor een categorie en klasse: 
      - Aeroplanes (A) mtom ≤ 25 kg
      - Aeroplanes (A) mtom > 25 kg - ≤ 150 kg 
      - Rotorcraft (H) mtom ≤ 25 kg
      - Rotorcraft (H) mtom > 25 kg - ≤ 150 kg
      - Other aircraft (OA) mtom ≤ 25 kg
      - Other aircraft (OA) mtom > 25 kg - ≤ 150 kg
 • Daarnaast zijn er andere algemene bevoegdverklaringen: FI(RPA), RT en LPE. 
  -   Het logboek. 
  -    Een medische verklaring LAPL van een van de door de ILT gecertificeerde
         Luchtvaartmedische geneeskundigen en geneeskundige centra.

U stuurt uw aanvraag inclusief de gevraagde bijlagen naar: ILTDocumentManagement@ilent.nl.

Kosten

De aanvraag van een RPA-L bij de ILT kost Є 122. De aanvraag voor later behaalde bevoegdverklaringen, verlengingen, hernieuwde afgifte kost Є 92.

Aanvraagformulier

Met dit formulier kunt u een remote pilote licence aanvragen. Ook kunt u uw bestaande brevet laten uitbreiden met bevoegdverklaringen.