Vergunningen voor beroepsmatig vliegen met drones

Wilt u beroepsmatig vliegen met een drone (RPAS)? Bedrijven of beroepspiloten mogen een RPAS alleen gebruiken als ze een vergunning of ontheffing hebben van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT verstrekt de volgende vergunningen en certificaten.

Beroepsmatig gebruik en regelgeving

Met beroepsmatig of zakelijk gebruik van RPAS wordt bedoeld: het gebruik met een economisch of bedrijfsmatig oogmerk. Op het beroepsmatig gebruik zijn onder andere het Besluit met regels voor- en de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen van toepassing.

Overzicht vergunningen en certificaten

de piloot

Vliegbewijs RPA-L
LAPL (Light Aircraft Pilot License) medisch certificaat

het toestel met grondstation

Bewijs van inschrijving in het luchtvaartregister (BVI)
Speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid (S-BVL)

het bedrijf dat RPAS diensten aan derden aanbiedt RPAS Operator Certificate (ROC)
RPAS Operator Certificate - light (ROC-light)
de vliegschool Registratie als RPAS vliegschool met de modules Theorie en Praktijk
de organisatie die individuele technische keuringen verricht Nationale bedrijfserkenning (individual design and construction assessment).

Verder blijven voor buitenlandse RPAS-operators (piloten en systemen) de door ILT verleende ontheffingen nodig. Dit geldt ook voor speciale ontheffingen voor het gebruik van RPAS met bijvoorbeeld een groter zichtbereik dan de (Extended) Visual Line Of Sight. Deze ontheffingen zijn alleen mogelijk als er een maatschappelijk belang is en als van tevoren aannemelijk is gemaakt dat de vlucht veilig kan worden uitgevoerd.

Vergunningsaanvraag indienen? Kom naar een voorlichtingsbijeenkomst

Er komt heel wat bij kijken om een vergunning voor het beroepsmatig vliegen te krijgen (ROC of ROC-Light). Daarom organiseert de ILT voorlichtingsbijeenkomsten. De ILT raadt aan  om een bijeenkomst bij te wonen voordat u een aanvraag doet. Deelname aan zo'n bijeenkomst is gratis.

Momenteel staat er geen nieuwe bijeenkomst gepland.