Standaardscenario's en PDRA voor ROC-houders

Een standaardscenario (STS) is een set afspraken over het vliegen met een drone. Hierin staat ook waaraan u moet voldoen. Als ROC-houder kunt u een STS gebruiken als u onder bepaalde omstandigheden met een drone wilt vliegen. Met een STS weet u precies wat wel en niet mag onder deze omstandigheden.

Het is ook mogelijk om een Pre-defined Risk Assessment (PDRA) te gebruiken. Dit is een uitgewerkte risicoanalyse waarin risicoverkleinende maatregelen staan opgesomd. Deze maatregelen zijn al goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). U kunt ze dus gebruiken in uw PDRA.

Aanvragen standaardscenario

U kunt een standaardscenario alleen gebruiken als u toestemming heeft van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Er zijn drie verschillende standaardscenario's. Deze kunt u aanvragen via een aanvraagformulier.
 

Standaard Scenario 1A

Standaard Scenario 2A

Standaard scenario 3A

Aanvragen PDRA

In de Europese regelgeving staat dat u een PDRA kunt gebruiken bij het aanvragen van een exploitatievergunning. Dit is een andere PDRA dan dat u als ROC-houder gebruikt. Totdat uw ROC wordt omgezet naar de Europese regels, kunt u nog gebruik maken van uw ROC-vergunning. Wel moet u uw ROC laten wijzigen als u gebruik wilt maken van een PDRA. Dit doet u door een wijziging van het ROC aan te vragen.

Om een wijziging van uw ROC aan te vragen bij de ILT, stuurt u een e-mail aan iltdocumentmanagement@ilent.nl. Hierbij stuurt u de volgende informatie mee:

  • Een ingevulde verklaring (pagina 29 van het document Pre-Defined Risk Assessment).
  • Een functionaliteitsanalyse en een ontwerp- en systeembeoordeling (pagina 43, OSO #5 van het document  Pre-Defined Risk Assessment). 
  • Een aangepaste versie van het operationeel handboek.
  • Het PDRA (als PDF-document) waarin u aangeeft waar u in het handboek de uitwerking van de acties heeft vastgelegd.

Vermeld in uw e-mail duidelijk dat het gaat om een ROC wijziging in verband met een toevoeging van een PDRA.

Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een gewijzigd ROC en de ontheffingen. Deze zijn geldig totdat uw ROC wordt omgezet. Dit is uiterlijk 1 januari 2022.