Uw ROC omzetten

Vanaf 31 december 2020 gelden in Nederland de regels van de Europese Unie (EU) voor het vliegen met een drone. Deze regels vervangen de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen (Roabl). Hierdoor is uw RPAS Operator Certificate (ROC) niet meer geldig na 31 december 2021. U moet uw ROC dus om laten zetten voordat u na deze datum met uw drone mag vliegen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in overleg met sectorpartijen en brancheverenigingen vastgesteld wat u moet doen om uw ROC om te zetten naar een Europese exploitatievergunning. Bij het opstellen van dit omzetproces is SORA gebruikt.

Wat verandert er?

De Europese exploitatievergunning komt in de plaats van het ROC, het RPA-L/LAPL en het speciaal-BvL. Met een exploitatievergunning mag u vliegen in de categorie SPECIFIEK. Hiermee krijgt u van de ILT toestemming om met de in de aanvraag vermelde personen en typen drones een bepaald soort operatie uit te voeren. Dit is op basis van de vergunde privileges.

Er zijn dus geen aparte vergunningen meer voor piloten en specifieke individuele drones. De ILT werkt in plaats daarvan met verklaringen, naast de exploitatievergunning zelf. Deze verklaringen maken deel uit van de vergunning.

U heeft 1 exploitatievergunning nodig voor al uw drone-activiteiten. Passen de beperkingen van uw vergunning niet bij uw toekomstige activiteiten? Dien dan een aanvraag in voor het wijzigen van uw vergunning.

De omzetting van uw ROC aanvragen

Voor het aanvragen van de omzetting van uw ROC vult u het aanvraagformulier Omzetting ROC in. De ILT heeft de volgende informatie van u nodig:

  • Uw exploitantnummer (dit vraagt u aan bij de RDW).
  • De gegevens van uw organisatie.
  • De gegevens van de personen die voor u vliegen.
  • De gegevens van het onderhoudspersoneel.
  • De gegevens van de drone(s) die u gebruikt.

Met het invullen verklaart u dat deze onderdelen voldoen aan de eisen die eraan gesteld worden. De eisen vindt u terug in de volgende documenten:

Het ingevulde formulier stuurt u per e-mail naar de ILT: iltdocumentmanagement@ilent.nl.

De omzetting van uw ROC kost geen geld. De exploitatievergunning is 5 jaar geldig. Daarna kan de ILT uw vergunning verlengen.

Let op: Heeft u eerder zelf al een aanvraag ingediend om uw ROC om te laten zetten? Dan heeft u hier mogelijk een factuur van ontvangen. U hoeft deze niet te betalen. Neem contact op met de ILT om de factuur te annuleren door een e-mail te sturen naar ROComzetting@ilent.nl.

Privilege testen en experimenteren ROC

Het privilege ‘testen en experimenteren’ is nog geen onderdeel van het omzettingsproces van de ROC’s. Heeft u een ROC met dit privilege? Dan kunt u deelnemen aan de informatiesessies die de ILT organiseert. Voor meer informatie of om u aan te melden, stuurt u een e-mail naar ROComzetting@ilent.nl