Registratie Vliegschool RPA-L (drones)

Vliegscholen die theorie- of praktijklessen voor het vliegbewijs RPA-L willen verzorgen, moeten zich laten registreren bij de ILT. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

Formulier: Aanvraag vergunning opleidingsinstelling RPA-L voor eerste aanvraag, verlenging of wijziging  (ILT.258)

Voorwaarden voor instructeurs en vliegscholen

Vlieglessen mogen alleen worden gegeven door instructeurs met een vliegbewijs RPA-L met daarin de geldige bevoegdverklaring FI (RPA).

De instructeurs moeten ook zijn aangesloten bij een geregistreerde RPAS-vliegschool. Daarvoor moeten zij voldoen aan de eisen uit de Regeling opleidingsinstellingen, waaronder:

 • correct, volledig en passend lesmateriaal voor T/P RPA-L;
 • correcte en passende examens door examinatoren die niet de opleiding van de voor examen opgaande kandidaat hebben verzorgd;
 • trainingshandboek en examenhandboek;
 • trainingsprogramma voor docenten T en P;
 • accommodatie en T instructievoorziening;
 • overzicht en cv’s van leidinggevend en onderwijzend personeel;
 • training in lijn met Regeling opleidingsinstellingen.

Kosten registratie

 • Theorie-opleidingen: Є 867
 • Prakrijkopleiding : Є 867
 • Varianten hierop: € 208

Formulier

 • Aanvraag vergunning opleidingsinstelling RPA-L voor eerste aanvraag, verlenging of wijziging - ILT.258

Met dit formulier vraagt u een eerste vergunning, een verlenging of of wijziging voor een RPA-L opleidingsinstelling aan.

Geregistreerde opleidingen RPAS