Operator certificate: ROC-light (niet gecertificeerd)

Organisaties die met een drone (RPAS) vluchten willen uitvoeren tegen vergoeding, moeten in het bezit zijn van een ROC of een ROC-light. Een ROC-light vergunning (niet-gecertificeerd) kan alleen worden verkregen voor het beroepsmatig gebruik van een drone met een maximale massa van 4 kg of minder. De behandeltermijn voor een ROC-light is 8 weken (56 dagen) vanaf ontvangst van de volledige aanvraag (inclusief betaling). Een ROC-light is geldig voor onbepaalde tijd.

Let op: tijdelijk langere doorlooptijden en beslistermijn

Helaas kan de ILT op dit moment uw aanvraag niet binnen de behandeltermijn verwerken. Dit betekent dat doorlooptijden en beslistermijnen langer zijn dan gewenst. Wij vinden dit erg vervelend, maar hopen op uw begrip. De ILT doet er alles aan om deze situatie zo snel mogelijk te verbeteren.

Voorwaarden verkrijgen vergunning ROC-Light

ROC-Light gebruiksruimte

Vlieghoogte: maximaal 50m. boven grond en water

Afstand piloot - RPAS: maximaal 100m.

RPA in het zicht van de bestuurder

Gewicht RPAS: ≤ 4 kg

Alleen bij daglicht met een vliegzicht tenminste 1.500m

Niet in gecontroleerd luchtruim (CTR)

Minimale afstand RPAS van 50 meter tot wegen, aaneengesloten bebouwing, mensen en obstakels (ook als ze deel uitmaken van de inspectie)

Niet binnen 3 kilometer van ongecontroleerde luchthaven (tenzij exploitant of ontheffinghouder geen bezwaar heeft)

Niet onder invloed (drugs, alcohol, medicijnen) en niet tijdens rijverbod

Voor onderstaande documenten gelden de tarieven in de Regeling tarieven luchtvaart 2008.

Vereiste ILT documenten (voor tenminste 1 piloot en 1 RPAS)

Regeling
Vergunning Bewijs van Inschrijving Artikel 13 lid 2
Ontheffing Bewijs van Luchtwaardigheid Artikel 24 lid 1d

Ontheffing vliegbewijs RPA-L

Gratis

Vergunning ROC-light

Artikel 18a lid 3
Vergunning ROC-Light; wijziging

Artikel 18a lid 4

Voorwaarden
Leeftijd Minimaal 18 jaar
Opleiding Ja, opleiding theorie mini (geldt niet voor RPAS  ≤ 1 kg)
Medische keuring Nee
Technische toets RPAS Nee
Verzekering Ja, voor schade aan derden (EG 785/2004)

Voorwaarden ROC-Light (niet gecertificeerd) samengevat

Markt ILT
Piloot
 • Theoriekennis bij RPAS met MTOM  > 1 tot en met 4 kg (mini drone)
 • Geen praktijkopleiding
 • Geen medische keuring
 • minimum leeftijd18 jaar
 • Ontheffing-BvB (Bewijs van Bevoegdheid)
Drone
 • Inschrijving RPAS 0 tot en met 4 kg in het luchtvaartuigregister
 • Geen technische keuring
 • Bewijs van inschrijving (BVI)
 • Ontheffing BvL (Bewijs van Luchtwaardigheid)
Office
 • Geen goedgekeurd bedrijfshandboek vereist
 • WA verzekering die voldoet aan EG 785/2004 (incl. kaping en molest)
 • ROC-Light

ROC- en ROC-Light vergunninghouders

Overzichten van door ILT verstrekte ROC- en ROC-Light vergunningen voor het beroepsmatig gebruik. De overzichten worden regelmatig geactualiseerd.

Formulieren