Operator certificate: ROC (drones)

Organisaties die met een drone (RPAS) vluchten willen uitvoeren tegen vergoeding, moeten in het bezit zijn van een ROC of een ROC-light. De behandeltermijn voor een aanvraag ROC is 8 weken (56 dagen) vanaf ontvangst van de volledige aanvraag (inclusief betaling). Deze termijn kan worden verlengd. Een ROC is geldig voor onbepaalde tijd.

Let op: tijdelijk langere doorlooptijden en beslistermijn

Helaas kan de ILT op dit moment uw aanvraag niet binnen de behandeltermijn verwerken. Dit betekent dat doorlooptijden en beslistermijnen langer zijn dan gewenst. Wij vinden dit erg vervelend en hopen op uw begrip. De ILT doet er alles aan om deze situatie zo snel mogelijk te verbeteren.

Voorwaarden verkrijgen vergunning ROC

ROC gebruiksruimte

Vlieghoogte: max. 120 m. boven grond en water (buiten een CTR)

Afstand piloot - RPAS: max. 500m.

Gewicht RPAS: 0 ≤ 150 kg.

Ontheffingen mogelijk voor:

 • Vlieghoogte 
 • Afstand RPAS ←→ obstakels < 50m.
 • Vliegen in CTR
 • Ontheffing voor vluchten buiten U.D.P.

Voor onderstaande documenten gelden de tarieven in de Regeling tarieven luchtvaart 2008.

Vereiste ILT documenten (voor tenminste 1 piloot en 1 RPAS)

Regeling
Vergunning Bewijs van inschrijving Artikel 13 lid 2
Vergunning S-BvL - bewijs van luchtwaardigheid Artikel 13 lid 11

Vergunning RPA-L

Artikel 6 lid 10

Vergunning RPA-L; verlenging of afgifte extra bevoegdverklaring

Artikel 6 lid 11

Vergunning ROC

Artikel 18a lid 1
Vergunning ROC; wijziging  Artikel 18a lid 2
Voorwaarden
Leeftijd Minimaal 18 jaar
Opleiding Ja, theorie en praktijk bij een geregistreerde RPAS vliegschool
Medische keuring Ja, LAPL voor piloot
Technische toets RPAS Ja, bij een erkende organisatie
Handboek Ja, goedgekeurd door de ILT
Verzekering

Ja, voor schade aan derden (EG 785/2004)

Voorwaarden ROC samengevat

Markt ILT
Piloot
 • Theorie opleiding
 • Praktijk opleiding
 • Medische keuring
 • Remote Pilot Licence RPA-L
Drone
 • Technische toets
 • Speciaal-Bewijs van Luchtwaardigheid S-BvL
 • Luchtvaartuigregister BvI
Office
 • Operationeel handboek
 • Verzekering
 • Goedgekeurd Operationeel Handboek

Hulp bij het vinden van de juiste vergunningen en bijbehorende beperkingen kunt u verkrijgen bij Regelhulp drones.

ROC- en ROC-Light vergunninghouders

Bekijk hieronder de overzichten van door ILT verstrekte vergunningen ROC- en ROC-Light voor het beroepsmatig gebruik. De overzichten worden regelmatig geactualiseerd.

Formulieren