Regelhulp drones brengt dronepiloten op vlieghoogte

De wet- en regelgeving voor het vliegen met drones is complex. Om drone-eigenaren te helpen is de Regelhulp drones ontwikkeld. Dit initiatief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de RDW tot stand gebracht. De online Regelhulp drones zit boordevol nuttige informatie over wat wel en niet is toegestaan en verwijst voor de aanvraag van een vergunning of ontheffing naar het juiste loket.

Drone op inspectie

EU-regels

Op 31 december 2020 gingen in Nederland de Europese regels voor het vliegen met een drone in. Vanaf die datum moeten zowel particulieren als bedrijven zich houden aan de Europese wet- en regelgeving voor drones (alleen voor ROC-houders geldt een overgangsregeling: tot eind 2021 kan men nog vliegen onder de nationale wetgeving). Deze verandering roept veel vragen op, zowel bij beroepsmatige als recreatieve dronepiloten. Ook is het voor de drone-eigenaren vaak niet duidelijk bij wie ze met hun vragen terecht kunnen. Stapsgewijs beantwoordt de Regelhulp drones vragen over het vliegen met een drone. Voor iedere categorie volgt uitleg over waar die drone mag vliegen en of bijvoorbeeld een exploitantnummer van de RDW nodig is. Ook wordt uitgelegd of een vliegbewijs nodig is en hoe die kan worden verkregen.

Vliegen mag niet overal

Vliegen met een drone is op veel locaties niet toegestaan. In de Regelhulp wordt kort uitgelegd wat wel en niet mag. Wat is bijvoorbeeld de maximale vlieghoogte en zijn er tijdelijk verboden gebieden aangewezen waar binnen een bepaalde periode vliegen niet mag? Of hoe zit het met het gebruik van de ‘follow-me modus’? De Regelhulp verwijst onder meer naar de ‘zoneringskaart’ van de Rijksoverheid waarop wordt aangegeven of er beperkingen geleden.

Specifieke situatie of omstandigheden

Wie met een drone wil vliegen waar beperkingen gelden, bijvoorbeeld boven mensen of bewoond gebied, moet aan verschillende eisen voldoen. Naast een exploitantnummer van de RDW is  toestemming van de ILT nodig. Dit kan door het aanvragen van een speciale vergunning. Ook dit soort vragen beantwoordt de interactieve regelhulp waarna de drone-eigenaar weet waaraan voldaan moet worden om te mogen vliegen.

ROC(-light)

Ook voor ROC(-light) houders veranderen de regels. Voor 1 januari moeten deze vergunningen worden omgezet. Ook hierbij wijst de Regelhulp drones de weg in de regelgeving. Kijk voor meer informatie op de webpagina Uw ROC omzetten.