Nieuwe Europese regels

Op 11 juni 2019 zijn de EU-regels voor drones gepubliceerd. Het gaat om de zogenoemde Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/945 van de Commissie en de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/947. De regels moeten bijdragen aan het beschermen van de veiligheid en de privacy van de EU-burgers, het vrije verkeer van drones en een gelijk speelveld in de Europese Unie.

De regels zullen drone-gebruikers (recreatief en professioneel) helpen een duidelijk beeld te krijgen van wat is toegestaan en wat niet. Ook stellen de regels hen in staat om internationaal te opereren.

De nieuwe EU-verordening wordt op 1 juli 2020 van kracht. Lidstaten en gebruikers hebben nu de tijd om zich voor te bereiden. De toepassing zal geleidelijk gebeuren volgens een tijdlijn die staat op de drone-pagina van EASA.