Keuringen en onderhoud RPAS/Drone

Om met een drone beroepsmatig te mogen vliegen heeft u een speciaal bewijs van luchtwaardigheid (S-BVL) nodig. Dit bewijs wordt afgegeven op basis van een met positieve individuele keuring bij een organisatie die daarvoor is erkend. Het bewijs is 1 jaar geldig. U moet uw drone regelmatig laten onderhouden en keuren om het S-BVL te laten verlengen.

Onderzoek naar luchtwaardigheid

De erkende organisatie die uw drone keurt, hanteert daarbij de luchtwaardigheidseisen van de minister. Het gaat dan om een individuele keuring van de RPAS. Dus niet om het type certificaat, een ontwerpcertificatie van de ontwerper of een erkenning van de bouwer. Dat een soortgelijk product eerder is goedgekeurd, is geen garantie van goedkeuring.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan onderzoek doen naar de luchtwaardigheid - tijdens de geldigheidsduur van het BVL of voorafgaand aan de afgifte daarvan. De houder moet het toestel dan ter beschikking stellen, samen met deskundig personeel en hulpmiddelen. Hij moet dan eventueel proeven en proefvluchten (laten) uitvoeren, het gewicht en zwaartepunt bepalen, en een technische administratie overleggen.

Aanvraag en kosten bewijs van luchtwaardigheid

Het aanvragen van een S-BvL wordt ingediend bij Luchtvaartuigregister@ILenT.nl

De aanvraag kost Є 125. Het bewijs is 1 jaar geldig.

Onderhoudsprogramma voor verlenging S-BvL

De eigenaar of houder van de drone moet een onderhoudsprogramma hebben volgens de voorschriften van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen (artikel 9, bijlage 5). Het volgen van dat onderhoudsprogramma is essentieel voor verlenging van de geldigheidsduur van het S-BVL met telkens 1 jaar. Het onderhoud mag door of onder verantwoordelijkheid van de houder worden uitgevoerd.

Technische keuringen

Organisaties die in aanmerking komen om de technische keuringen (IDCA) aan RPAS uit te voeren, voldoen aan de volgende criteria:

  • voldoen aan de criteria voor gekwalificeerde instanties (uit bijlage V van Basisverordening);
  • beschikken over een door de minister (via ILT) goedgekeurde keuringsmethodiek voor de keuring van RPA’s tot 150 kg;
  • een vestiging in Nederland hebben.

De resultaten van die keuringen neemt de klant mee naar de ILT bij het aanvragen van het S-BVL.

Een BvI (Bewijs van inschrijving) in het luchtvaartuigregister is altijd vereist.

Kosten aanvraag erkenning voor technische keuringen

De kosten van de aanvraag van een erkenning zijn Є 4.879 voor de eerste afgifte. Wijziging/verlenging kost iedere 2 jaar Є 976.

Formulieren