Keuringen en onderhoud

S-BVL ofwel het speciaal bewijs van luchtwaardigheid dat wordt afgegeven op basis van een met goed gevolg doorstane individuele keuring bij een organisatie die daarvoor is erkend.

Bewijs van luchtwaardigheid

Die erkende organisatie hanteert de luchtwaardigheidseisen van de minister. Het gaat daarbij om een individuele keuring van de RPAS (dus niet om type certificaat, een ontwerpcertificatie van de ontwerper en een erkenning van de bouwer). Eerdere goedkeuring van een ogenschijnlijk identiek product vormt dus geen garantie van goedkeuring.

ILT kan, tijdens geldigheidsduur van het BVL of voorafgaand aan de afgifte, onderzoek doen naar de luchtwaardigheid; de houder moet het toestel ter beschikking stellen met deskundig personeel, hulpmiddelen etc en eventueel proeven en proefvluchten (laten) uitvoeren, gewicht en zwaartepunt bepalen en technische administratie overleggen.

Aanvraag en kosten bewijs van luchtwaardigheid

Het aanvragen van een S-BVL wordt ingediend bij Luchtvaartuigregister@ILenT.nl. Voor de behandeling van deze aanvraag wordt vooraf Є 125 (1 jaar gelding) in rekening gebracht.

Onderhoud

De eigenaar of houder moet een onderhoudsprogramma hebben volgens de voorschriften van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen (artikel 9, bijlage 5). Het volgen van dat onderhoudsprogramma is essentieel voor verlenging van de geldigheidsduur met telkens 1 jaar. Het onderhoud mag door of onder verantwoordelijkheid van de houder worden uitgevoerd.

Technische keuringen

Wanneer organisaties in aanmerking komen om de technische keuringen (IDCA) aan RPAS uit te voeren:

  • voldoen aan de criteria voor gekwalificeerde instanties (uit bijlage V van Basisverordening),
  • beschikken over een door de minister (via ILT) goedgekeurde keuringsmethodiek voor de keuring van RPA’s tot 150 kg en
  • een vestiging in NL hebben,

De resultaten van die keuringen neemt de klant mee naar de ILT bij het aanvragen van het S-BVL.
Een BVI (Bewijs van inschrijving) in het luchtvaartuigregister is (onveranderd) vereist.

Kosten aanvraag erkenning voor technische keuringen

De kosten van de aanvraag van een erkenning zijn Є 4.879 eerste afgifte. Wijziging/verlenging kost iedere twee jaar Є 976.