Formulier: Aanvraag Bewijs van Inschrijving (BvI) - ILT.002.09

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om een luchtvaartuig in het luchtvaartuigregister in of over te schrijven, of een vernieuwing van het 'Bewijs van inschrijving' aanvragen.