Formulier: Aanvraag Nationale bedrijfserkenning - ILT.055.06

Met dit formulier kunt u een eerste afgifte, verlenging of wijziging van een nationale bedrijfserkenning aanvragen.