Bewijs van inschrijving drones

Om bedrijfsmatig met een drone (RPAS) te mogen vliegen, moet het toestel staan ingeschreven in het luchtvaartuigregister. U krijgt dan een Bewijs van Inschrijving. Hieronder staat in stappen hoe u uw drone kunt laten inschrijven.

1. Vraag een PH-nummer aan voor uw drone

  1. Vraag een PH-nummer aan via Aanvraag RPAS inschrijvingskenmerk.
  2. Vul in op welke naam de drone geregistreerd moet worden. Dit kan een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn. Bij een VOF of eenmanszaak wordt de drone geregistreerd op naam van de eigenaar. U vult op het formulier ook een telefoonnummer en een e-mailadres in.
  3. Nadat u het formulier heeft verstuurt, ontvangt u een e-mailbericht met het PH-nummer.

2. Vraag met het PH-nummer een Bewijs van Inschrijving (BvI) aan

Met het PH-nummer dat u heeft ontvangen vult u het formulier 'Aanvraag Bewijs van Inschrijving' in. Het formulier vraagt om een eigenaar en een houder. Dit is meestal dezelfde persoon.
Let op: met ‘houder’ bedoelen we NIET de piloot. Wij mogen alleen natuurlijke personen of rechtspersonen registreren. Als u het formulier invult voor een VOF of eenmanszaak dan vult u uw eigen naam in.
Het adres moet overeenkomen met de gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie of de Kamer van Koophandel. Voor een eenmanszaak of VOF vult u uw woonadres in.
 

Bijlagen bij de aanbvraag BvI
Stuur ons tegelijk met deze 'Aanvraag Bewijs van Inschrijving' ook de volgende documenten:

  • Het bewijs van eigendom, bijvoorbeeld een aankoopfactuur op naam.
  • Een foto/foto's van de registratie (het PH-nummer) en het vuurvaste plaatje op het toestel en het grondstation. Op het vuurvaste plaatje moet minimaal de registratie worden aangebracht en liefst ook een e-mailadres of mobiel telefoonnummer. U moet dit plaatje - bijvoorbeeld een 'dog-tag' - zelf laten maken.
  • Een foto van het serienummer op het toestel.

Mail het volledig ingevulde en ondertekende formulier 'Aanvraag Bewijs van Inschrijving' naar luchtvaartuigregister@ilent.nl

Let op. Verzend niet meer dan één aanvraag per bericht en noem het PH-nummer altijd in de titel.
 

Verloop van de aanvraag
Na ongeveer 2 weken krijgt u een ontvangstbevestiging met een betalingsverzoek. Wij kunnen het toestel inschrijven zodra wij de betaling en bovengenoemde documenten hebben ontvangen.

Soms moeten we meer informatie bij u opvragen. Het is mogelijk dat de doorlooptijd van uw aanvraag 6 tot 8 weken is. Wacht daarom tot de aanvraag is verwerkt en tot u het bewijs van inschrijving hebt ontvangen.

Formulier