Bewijs van inschrijving drones

Om bedrijfsmatig met een drone (RPAS) te mogen vliegen, moet het toestel staan ingeschreven in het luchtvaartuigregister. U krijgt dan een Bewijs van Inschrijving. Hieronder staat in stappen hoe u uw drone kunt laten inschrijven.

1. Vraag een PH-nummer aan voor uw drone

  1. Vraag een PH-nummer aan via Aanvraag RPAS inschrijvingskenmerk.
  2. Vul in op welke naam de drone geregistreerd moet worden. Dit kan een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn. Bij een VOF of eenmanszaak wordt de drone geregistreerd op naam van de eigenaar. U vult op het formulier ook een telefoonnummer en een e-mailadres in.
  3. Nadat u het formulier heeft verstuurt, ontvangt u een e-mailbericht met het PH-nummer.

2. Vraag met het PH-nummer een Bewijs van Inschrijving (BvI) aan

Met het PH-nummer dat u heeft ontvangen vult u het formulier 'Aanvraag Bewijs van Inschrijving' in. Het aanvraagformulier verstuurt u samen met de bijlagen (zie hieronder). Het aanvraagformulier vraagt om een eigenaar en een houder. Dit is meestal hetzelfde.
Let op: De houder is diegene op wiens naam de drone is ingeschreven. Dit is niet per se de piloot. De houder is een natuurlijke persoon of rechtspersoon. Voor een VOF of eenmanszaak vult u uw eigen naam of de naam van vennoten in.
Het adres moet overeenkomen met de gegevens uit de Basisregistratie Personen of de Kamer van Koophandel.
 

Bijlagen bij de aanvraag BvI

Stuur ons tegelijk met het aanvraagformulier de volgende documenten:

  • Een bewijs van eigendom, bijvoorbeeld een aankoopfactuur op naam.
  • Een foto/foto's van de registratie (het PH-nummer) en het vuurvaste plaatje op het toestel en het grondstation. Op het vuurvaste plaatje moet minimaal de registratie zijn aangebracht en liefst ook een e-mailadres of mobiel telefoonnummer. U moet dit plaatje - bijvoorbeeld een 'dog-tag' - zelf laten maken.
  • Een foto van het serienummer op het toestel.

Mail het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en de bijlagen naar luchtvaartuigregister@ilent.nl. Verzend niet meer dan één aanvraag per bericht en noem het PH-nummer altijd in de onderwerpregel van de mail.
 

Verloop van de aanvraag

Na ongeveer 2 weken krijgt u een ontvangstbevestiging met een betalingsverzoek. Wij kunnen het toestel inschrijven zodra wij de betaling en bovengenoemde documenten hebben ontvangen.

Soms moeten we meer informatie bij u opvragen. Het is mogelijk dat de doorlooptijd van uw aanvraag 6 tot 8 weken is. Wacht daarom tot de aanvraag is verwerkt en tot u het bewijs van inschrijving hebt ontvangen.

Formulier