Bewijs van inschrijving

Één van voorwaarden om bedrijfsmatig met een drone/RPAS te mogen vliegen, is dat het toestel staat ingeschreven in het luchtvaartuigregister. Hieronder staat in stappen hoe dat in z’n werk gaat.

 1. Bel 088 489 0000 en vraag om een PH nummer voor een drone.
   
 2. U kan de volgende vragen verwachten:  Op welke naam gaat de drone worden geregistreerd? (Bijvoorbeeld een natuurlijke of een rechtspersoon. NB In het geval van een VOF of eenmanszaak wordt geregistreerd op naam van de eigenaar). Men vraagt ook om een telefoonnummer en een email adres.
   
 3. U ontvangt vervolgens een email met het PH nummer, mochten er nog vragen zijn, wordt er eerst telefonisch contact met u gezocht. Houd rekening met verwerkingstijd: u ontvangt een antwoord binnen enkele dagen.  
   
 4. Met het PH nummer kunt u onderstaand formulier (Aanvraag bewijs van Inschrijving) invullen. Op het formulier wordt gevraagd wie de eigenaar is en wie de houder; meestal is dit dezelfde persoon. 
  Let op! Met houder wordt niet vlieger of contactpersoon bedoelt. Een rechtspersoon (bijvoorbeeld een B.V.) kan ook houder en of eigenaar zijn. Een eenmanszaak of een VOF kunnen niet worden geregistreerd; in die gevallen vult u de naam van de natuurlijke persoon in die de zaak voert.
   
 5. Mail het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar luchtvaartuigregister@ilent.nl
  Let op! Verzend niet meer dan één aanvraag per bericht en noem het PH-nummer altijd in de titel.
   
 6. Daarop ontvangt u na ongeveer 2 weken een ontvangstbevestiging met betalingsverzoek. Daarnaast wordt u verzocht informatie te leveren zoals:
  • Het bewijs van eigendom, bijvoorbeeld een aankoopfactuur op naam.
  • Een foto/foto's dat de registratie en het vuurvaste plaatje op het toestelen het grondstation zijn aangebracht. (Op het vuurvaste plaatje moet minimaal de registratie worden aangebracht en bij voorkeur een e-mailadres of mobiel telefoonnummer. U dient dit plaatje zelf te laten maken en kunt bijvoorbeeld een 'dog-tag' hiervoor gebruiken).
  • Een foto van het serienummer op het toestel.
  • Het betalen van het van toepassing zijnde tarief.

Het is mogelijk dat om extra informatie wordt gevraagd. Houd er rekening mee dat de doorlooptijd van een aanvraag 6 tot 8 weken in beslag neemt. Wacht daarom tot de aanvraag is verwerkt. U ontvangt vervolgens het bewijs van inschrijving.