ILT: Kwaliteit drinkwater in 2018 voldeed aan norm

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet dat drinkwaterbedrijven de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater goed naleefden in 2018. Het drinkwater dat zij leverden voldeed vrijwel altijd aan de gestelde kwaliteitsnormen (99,9 %). De conclusies staan beschreven in het rapport 'Drinkwaterkwaliteit 2018'. De ILT bevestigt in dit rapport ook het signaal van de Gezondheidsraad over de hoeveelheid lood in drinkwater. Vandaag stuurt de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) dit jaarlijks terugkerende rapport naar de Tweede Kamer.

Doel van het wettelijk meetprogramma, dat wordt uitgevoerd door de drinkwaterbedrijven, is het bewaken van de kwaliteit van het drinkwater na de laatste zuiveringsstap (‘af pompstation’) en bij de afnemers in het distributiegebied (‘aan het tappunt’). De rapportage is gebaseerd op de controles van de drinkwaterbedrijven in 2018. De drinkwaterbedrijven voerden bijna 640.000 verplichte metingen uit. In slechts 672 gevallen (0,1%) was er een normoverschrijding, deze hadden geen directe gevolgen voor de volksgezondheid.

Lood in drinkwater

De ILT bracht het loodgehalte in het drinkwater over de periode 2014 tot en met 2018 in beeld. In 95 (1,08 %) van de 8.820 monsters bleek het loodgehalte hoger dan de norm van 10 microgram per liter. Deze overschrijdingen komen vooral door de soms nog aanwezige loden leidingen in huizen van voor 1960. Lood lost op in water dat door loden leidingen en loodhoudende kranen stroomt. De ILT bevestigt hiermee het signaal dat de Gezondheidsraad begin november naar buiten bracht, in haar advies “Loodinname via kraanwater”. Dit advies was voor minister Van Nieuwenhuizen (IenW) aanleiding om de ILT te vragen de overschrijdingen inzichtelijk te maken.

Beeld: ©pixabay