Protocol prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2019

In dit 'Protocol prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2019' worden de prestaties van de drinkwaterbedrijven onderling vergeleken. Dit is verplicht op grond van de Drinkwaterwet. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert deze driejaarlijkse prestatievergelijking uit.